Nghề Nghiệp
Du Lịch & Giải Trí

Tài Chánh & Chứng Khoán

thị trường chứng khoán

Giao Dịch Option Cho Giá Tăng

Có 2 chiến thuật giao dịch option khi dự đoán sản phẩm cơ sở tăng giá: mua call hoặc bán put. Ví dụ, bạn dự đoán giá cổ phiếu Apple…

thị trường chứng khoán

Định Giá Option – The Greeks

Công trình khoa học đầu tiên về định giá option một cách định lượng (mô hình Black Scholes) được trao giải Nobel Kinh tế. Như các công trình giải Nobel…