Điều Khoản Sử Dụng

Chấp thuận điều khoản và điều kiện

Bằng việc đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập hoặc bình luận hoặc truy cập website, bạn đồng ý và chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện.

Chúng tôi có quyền xoá hoặc sửa đổi bất cứ nội dung nào, ngừng một phần hay toàn bộ trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rằng Vietish sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ bên thứ ba cho mọi sửa đổi hoặc ngừng Website.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện nội dung trang web của Vietish, để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn, để trao đổi thông tin với bạn, để phục vụ các mục đích nghiên cứu và tiếp thị của chúng tôi và nhằm cho các mục đích được quy định trong Chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật, lệnh của tòa án, hoặc chỉ thị của chính phủ.

Tài khoản

Tạo tài khoản

Để có thể sử dụng một số ứng dụng hay tính năng nhất định, bạn phải đăng ký 1 tài khoản và cung cấp một số thông tin cá nhân. Bạn bảo đảm rằng: (a) tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng đắn và chính xác; (b) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó; (c) bạn không vi phạm bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện nào khi sử dụng Website.

Tránh nhiệm của chủ tài khoản

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động có liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho Vietish bất kỳ sự sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh. Khi bạn thông báo cho Vietish, chúng tôi sẽ đình chỉ hoặc ngăn chặn các hoạt động trái phép trong tương lai.

Các quyền sở hữu trí tuệ

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Website sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Vietish và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

Nội dung do khách truy cập cung cấp. Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Website phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà khách truy cập giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ, hoặc có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Website mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Website Vietish quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Vietish cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép Vietish dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

Tiếp thị liên kết

Trong bài viết được đăng trên Vietish có thể chứa tiếp thị liên kết (affiliate links). Tôi có thể nhận được hoa hồng (commission) nếu bạn mua hàng từ đường dẫn trong bài viết. Mục tiêu của tôi là giúp bạn có những trải nghiệm tốt nhất có thể bằng việc tham khảo hướng dẫn của tôi và những người cho phép tôi đăng lại bài viết của họ. Tuy nhiên bạn cũng nên hiểu rằng tôi làm việc này là vì lợi nhuận, trừ khi tôi có hỗ trợ tài chính từ các mạnh thường quân.

Có hàng ngàn sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể mua trực tuyến có liên quan đến tiếp thị liên kết. Tôi chỉ khuyến khích, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ tôi đã nghiên cứu và tin rằng chung sẽ mang lại giá trị cho bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên Vietish. Chính sách của Vietish không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do khách truy cập bày tỏ, hoặc nội dung do nhóm độc lập khác cung cấp. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG Vietish LÀ SỰ MẠO HIỂM CỦA RIÊNG BẠN. Vietish KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG MỌI Website ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ Vietish SẼ KHÔNG BỊ NGẮT QUÃNG HOẶC BỊ SAI SÓT, RẰNG CÁC NHƯỢC ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC SITE NÀY, KỂ CẢ CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC HOẶC MÁY CHỦ TẠO RA NÓ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CÁC KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG Vietish HOẶC VỀ TÍNH ĐÚNG LÚC, TÍNH TRÌNH TỰ, TÍNH CHÍNH XÁC, SỰ ỦY QUYỀN, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH HỮU DỤNG, TÍNH BẤT KHẢ XÂM PHẠM, TÍNH TIN CẬY, TÍNH SẴN SÀNG HOẶC TÍNH CHẮC CHẮN CỦA MỌI NỘI DUNG, THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP QUA Vietish HOẶC MỌI Website ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ Vietish. Vietish ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “VỚI TƯ CÁCH LÀ”, “NẾU CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO THEO HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THƯƠNG MẠI HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO Vietish KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC MỌI NHÓM THỨ BA KHÁC VỀ MỌI QUYẾT ĐỊNH ĐÃ RA HOẶC HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN THỰC HIỆN VÌ TIN VÀO NỘI DUNG CHỨA TRONG Vietish HOẶC NỘI DUNG CHỨA ĐỰNG TRONG PHẠM VI MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI HOẶC TỪ Vietish. NỘI DUNG TRONG PHẠM VI Vietish VÀ NỘI DUNG TRONG PHẠM VI CÁC SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ Vietish CÓ THỂ CÓ LỖI KỸ THUẬT, CÁC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC, HOẶC CÁC LỖI IN.

BẠN ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN RÕ RÀNG RẰNG, Vietish KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI HÀNH VI NÓI XẤU, TẤN CÔNG, KHÔNG TRUNG THỰC HOẶC CÁC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP KHÁC CỦA KHÁCH TRUY CẬP BẤT KỲ. NẾU BẠN KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA Vietish, HOẶC VỚI ĐIỂU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA Vietish, TOÀN BỘ HAY TỪNG PHẦN, THÌ BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ THÔI KHÔNG SỬ DỤNG Vietish NỮA.