Textbox dưới đây sẽ có các đề xuất viết theo thời gian thực và nút Ngữ pháp sẽ được hiển thị ở góc dưới bên phải.