Lãi Kép

LinkedIn Pinterest +

Tham số đầu vào

Tiền gốc: $
Bổ sung hàng năm: $
Số năm đầu tư:  
Tỷ suất sinh lời:   %
Lãi kép lần mỗi năm
Bổ sung tại    đầu     cuối của mỗi giai đoạn gộp

Kết quả

Giá trị tương lai: $

Lãi kép là gì?

Lãi kép có nghĩa là tiền lãi bạn kiếm được mỗi năm được thêm vào tiền gốc. Số dư không chỉ tăng lên mà tăng với tốc độ ngày càng nhanh. Nó là nền tảng của mọi thứ, từ kế hoạch tiết kiệm cá nhân đến sự tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán. Nó cũng giải thích cho sự tác động của lạm phát và tầm quan trọng của việc trả nợ gốc.

Công thức tính lãi kép

FV = P (1 + r / n)Yn

Trong đó

  • P là tiền gốc
  • r là tỷ xuất sinh lợi hằng năm (lãi suất hằng năm)
  • Y là số năm đầu tư
  • n là số kỳ hạn gộp mỗi năm
  • FV là giá trị tương lai
Year Balance
Now P
1 P + rP
2 (P + rP) + r(P + rP)

Công thức trên không đề cập đến phần “bổ sung hàng năm” nhé. Dễ xoán não lắm hic hic. Nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu sâu thì mời tham khảo thêm tại đây.

Share.

About Author

Facebook Profile photo

Hiền Nguyễn là founder của Vietish. Hiền chia sẻ kinh nghiệm sống ở Mỹ của mình để trải nghiệm sắp tới của bạn về cuộc sống ở Mỹ dễ dàng và thú vị hơn.

Comments are closed.