Nhật Ký Trading 5

LinkedIn Pinterest +

Trong bài (3), mình có minh hoạ một danh mục đầu tư. Mình viết cụ thể như sau:
1. Mua 100 share QQQ giá hiện tại cỡ 235$, tổng cộng 23.5K.
2. Mua 700 share SQQQ, giá hiện tại cỡ 9$, tổng cộng chừng 6.5K.
3. Bán 1 call option của QQQ hết hạn ngày Jul 17 2020 ở mức giá chốt 245 (chừng 5% out of money). Tiền phí thu về chừng 300$.
4. Bán 7 call option của SQQQ hết hạn ngày Jul 17 2020 ở mức giá chốt 11 (chừng 20% out of money. Tiền phí thu về chừng 50$/call, tổng cộng 350$.

Tổng tài khoản 30K. Tiền bán option khoảng 650$.

Nếu một ngày QQQ giảm 1%, ta sẽ lỗ 23,500 x 1% = 235$. Vì SQQQ là quỹ ngược tăng tốc 3 lần của QQQ nên SQQQ sẽ lãi 3%, tức là 6,500 x 3% = 195$. Tổng cộng ta chỉ lỗ 235 – 195 = 40$.

Tương tự như vậy, nếu QQQ tăng 1%, ta lãi từ QQQ 235$ và lỗ từ SQQQ 195$, tổng cộng 40$.

Nếu QQQ giảm nặng hơn tới 10%. Khi đó ta lỗ từ QQQ là 2350$. Nhưng SQQQ lãi tới 30%, tức là 1950$. Cộng dồn lại, ta chỉ lỗ tới 400$, tức là khoản 1.3% tổng tài khoản 30K một chút.

Như vậy, danh mục này được bảo vệ khá tốt cho chiều xuống. Dù thị trường bị sụt tới 10% (rất hiếm xảy ra) thì tài khoản cũng chỉ lỗ hơn 1%.

Nếu muốn được bảo vệ tuyệt đối, bạn có thể mua theo tỉ lệ 75% QQQ và 25% SQQQ. Khi đó thị trường lên xuống thế nào tổng vốn cũng không đổi.

Do bán option, ta có thể dự kiến mỗi tháng sinh thêm thu nhập chừng 600$, tức là 2% tài khoản. Ngoài ra QQQ và SQQQ đều có cổ tức (dividend) khoảng 2% mỗi năm.

Cuối mỗi tháng, ta rollover các option. Trong tình huống xấu nếu QQQ hoặc SQQQ tăng quá mạnh khiến các option đã bán trở thành in the money thì ta chỉ việc roll up (mua lại option đã bán và bán option cho tháng tiếp theo ở mức giá chốt cao hơn) chứ không để bị assign.

Các bạn thử nghĩ xem danh mục này có những điểm lợi hại gì khác không?

Bài viết của anh Nam Minh được đăng lần đầu trên Facebook và được đăng lại tại Vietish với sự đồng ý của tác giả.

Share.

About Author

Facebook Profile photo

Hiền Nguyễn là founder của Vietish. Hiền chia sẻ kinh nghiệm sống ở Mỹ của mình để trải nghiệm sắp tới của bạn về cuộc sống ở Mỹ dễ dàng và thú vị hơn.

Leave A Reply