Quyền Riêng Tư

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tại Vietish, chúng tôi có một vài nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi tuân theo:

  • Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi thực sự cần nó.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ tuân thủ luật pháp, phát triển sản phẩm hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân trên các máy chủ của mình trừ khi việc này là cần thiết cho hoạt động đang diễn ra của trang web của chúng tôi.

Chính sách của Vietish là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của chúng tôi.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, Vietish thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web ưa thích và ngày, giờ của mỗi yêu cầu khách truy cập. Mục đích của Vietish trong việc thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập Vietish sử dụng trang web của mình.

Vietish cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP cho khách truy cập đăng nhập và khách truy cập để lại nhận xét trên blog của chúng tôi. Vietish chỉ tiết lộ địa chỉ IP khách truy cập và người bình luận đã đăng nhập trong cùng hoàn cảnh sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP của người bình luận blog được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog nơi để lại bình luận.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web Vietish chọn cách tương tác với Vietish theo những cách yêu cầu Vietish thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Vietish tập hợp tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: khi đăng ký tài khoản, chúng tôi thu thập tên và địa chỉ email của khách truy cập. Trong mỗi trường hợp, Vietish chỉ thu thập những thông tin cần thiết hoặc phù hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập với Vietish. Vietish không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lời cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

Ngoài những quản trị viên hoặc cá nhân được uỷ quyền khác ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Vietish không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể đăng xuất ngay sau khi sử dụng xong Vietish. Điều này đảm bảo người khác không thể truy nhập tới thông tin của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay cà phê Internet.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Vietish có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Cookies

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của Vietish đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Bình Luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. chính sách quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Chúng tôi còn tích hợp bình luận được cung cấp bởi Facebook. Vui lòng xem chính sách quyền riêng tưcookie của Facebook

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Ads

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối cho khách truy cập bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. chính sách quyền riêng tư này bao gồm việc sử dụng cookie của Vietish và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên truy cập trước đó của khách truy cập vào Vietish hoặc các trang web khác.

Việc sử dụng cookie quảng cáo của Google cho phép họ và các đối tác của mình phân phát quảng cáo cho khách truy cập Vietish dựa trên lượt truy cập vào trang Vietish và / hoặc các trang web khác trên Internet.

Khách truy cập có thể từ chối quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo. (Ngoài ra, bạn có thể từ chối sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba để quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập www.aboutads.info.)

Chuyển giao kinh doanh

Nếu Vietish, hoặc thực chất là tất cả tài sản của nó đã bị mua lại, hoặc trong trường hợp Vietish bị phá sản, thông tin khách truy cập sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người nào mua Vietish cũng có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, Vietish có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư theo thời gian và theo quyết định riêng của Vietish. Vietish khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách quyền riêng tư của nó không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.